CERTIFICERING

Hoe word je KSO Keurmerkhouder

 

PROCES VAN CERTIFICERING

Elk bedrijf dat in aanmerking wil komen voor het certificaat Keurmerk Sociale Onderneming krijgt allereerst toegang tot de Global Goals Selector, de eerste fase van de Global Goals Monitor. De Selector is te zien als een nulmeting: de Selector laat zien waar een bedrijf staat wat betreft de Global Goals en voor welke SDG’s nog stappen gezet moeten worden. Nadat het bedrijf acties heeft ondernomen wat betreft de optimalisering van SDG’s in het bedrijfsbeleid, wordt de door Telos, wetenschappelijk instituut gelieerd aan de Universiteit Tilburg, ontwikkelde Global Goals Monitor ingezet. Vervolgens kan men een externe audit aanvragen. De geaccrediteerde auditor kijkt samen met het bedrijf naar de scores die behaald zijn in de drie pijlers: Mens en Arbeidsmarkt, Mens en Maatschappij en Mens en Wereld. Op basis van de scores kan worden vastgesteld in welke mate het bedrijf zich maatschappelijk verantwoord opstelt in de samenleving. Zijn de scores voldoende, dan komt het bedrijf in aanmerking voor certificering voor het Keurmerk Sociale Onderneming. Des te meer punten, des te hoger de ranking in de kwalificatie. De Global Goals Monitor dient vervolgens jaarlijks te worden ingevuld en kan worden beoordeeld middels een externe audit.
(Aspirant)keurmerkhouders komen in een omgeving van gelijkgestemden die door het delen van kennis op het vlak van Maatschappelijk Verantwoord en Betrokken Ondernemen een community vormen. Samen op weg naar een betere wereld!

AANDACHT VOOR DE MENSELIJKE MAAT

Bent u als bedrijf gecertificeerd voor het Keurmerk Sociale Onderneming, dan mag je ons keurmerklogo voeren. En daar kunt u trots op zijn! Het uitgangspunt van Keurmerk Sociale Onderneming is dat men meer oog gaat krijgen voor de menselijke factor in de organisatie. Mensen maken een bedrijf en bepalen door hun handelwijze ook het imago van het bedrijf. Mensen verdienen het geld voor een bedrijf en verdienen dan ook de waardering die daarbij hoort.
Deze opvatting wordt steeds meer gedeeld. Mensen worden zich ervan bewust dat een moderne onderneming een andere plaats moet gaan innemen in de samenleving. De medewerkers vragen erom, maar ook uw klanten en uw andere stakeholders. Met het KSO-keurmerk laat u zien dat u als bedrijf aandacht hebt voor de menselijke maat en aan welke SDG's u bijdraagt.

DE DRIE PIJLERS VAN HET KEURMERK

Business Meeting
Business Meeting
Brainstorming

MENS EN ARBEID

MENS EN MAATSCHAPPIJ

MENS EN WERELD

 

Keurmerk Sociale Onderneming

Muntendampad 7
6835 BE  ARNHEM

+31 (0)6 36 107 325

©2020 KSO Nederland | KvK 582 576 40 te Arnhem