CERTIFICERING

Hoe word je KSO Keurmerkhouder

 

HET CERTIFICERINGSPROCES

Wilt u als bedrijf in aanmerking komen voor het certificaat Keurmerk

Sociale Onderneming, dan krijgt u allereerst toegang tot de Global Goals Selector. De Selector is te zien als een nulmeting: de Selector laat zien waar uw bedrijf staat wat betreft de Sustainable Development Goals (SDG’s) en welke stappen er nog in gezet kunnen worden.
Nadat u de Selector geheel heeft ingevuld, ontvangt u een startkwalificatie waarmee u een externe audit kunt aanvragen. De geaccrediteerde auditor kijkt samen met u naar de scores die behaald zijn binnen de drie pijlers: Mens en Arbeidsmarkt, Mens en Maatschappij en Mens en Wereld. Op basis van deze scores wordt vastgesteld in welke mate uw bedrijf zich maatschappelijk verantwoord opstelt in de samenleving. Zijn de scores voldoende, dan ontvangt uw bedrijf ons Keurmerk en mag het zich Sociale Onderneming noemen. En dat wordt steeds meer gewaardeerd, zeker ook door uw stakeholders. Het is een keurmerk waar u met recht trots op kunt zijn! 

In de toekomst zal de Global Goals Monitor worden ingezet voor het verkrijgen van het Keurmerk, waardoor het nog meer inhoud krijgt.

AANDACHT VOOR DE MENSELIJKE MAAT

Bent u als bedrijf gecertificeerd voor het Keurmerk Sociale Onderneming, dan mag u ons keurmerk-logo voeren op uw website en in uw communicatie-uitingen. Daarmee laat u zien dat u een Sociale Onderneming bent. Een belangrijk uitgangspunt van Keurmerk Sociale Onderneming is namelijk dat men meer oog gaat krijgen voor de menselijke factor in de organisatie.

Mensen spelen een belangrijke rol in elk bedrijf. Zij verdienen dan ook de waardering die daarbij hoort. Deze opvatting wint steeds meer terrein. Mensen worden zich ervan bewust dat een onderneming een andere plaats moet gaan innemen in de samenleving. De medewerkers vragen erom, maar ook klanten en andere stakeholders.

Met het KSO-keurmerk laat u zien dat uw bedrijf aandacht heeft voor de menselijke maat en dat het zich inzet voor het realiseren van een betere en leefbare wereld. En dat wordt gewaardeerd!

Het is de hoogste tijd om in actie te komen!

Nog een stapje verder… de Global Goals Monitor

Wilt u met uw bedrijf daadwerkelijk stappen gaan zetten in het optimaliseren van de SDG’s, dan kunt u jaarlijks de Global Goals Monitor gaan invullen. Deze Monitor - die wordt ontwikkeld door PON-Telos, een wetenschappelijk instituut gelieerd aan de Universiteit Tilburg - geeft middels scores een duidelijk beeld van de mate waarin uw bedrijf stappen heeft gezet in het realiseren van SDG’s. De vervolgstappen die u op basis daarvan neemt, bepalen uw bedrijfsbeleid en -strategie voor de komende jaren. En dat is uiteindelijk weer bepalend voor ons aller toekomst.

DE DRIE PIJLERS VAN HET KEURMERK

Business Meeting
Business Meeting
Brainstorming

MENS EN ARBEID

MENS EN MAATSCHAPPIJ

MENS EN WERELD

 

Keurmerk Sociale Onderneming

Muntendampad 7
6835 BE  ARNHEM

+31 (0)6 36 107 325

©2020 KSO Nederland | KvK 582 576 40 te Arnhem