top of page

Mondial Movers draagt bij aan Zero Emissie Stadslogistiek Rotterdam

Een feestelijk moment! Mondial Movers heeft het convenant Zero Emissie Stadslogistiek Rotterdam ondertekend. Met een online bijeenkomst vierde de gemeente Rotterdam de intensieve samenwerking met de logistieke sector om het gezamenlijke doel te bereiken: nul procent uitstoot in de binnenstad in 2025. Mondial R. Vlot Verhuizingen is in de regio Rotterdam koploper als het gaat om elektrisch verhuizen: klanten kunnen al jaren kiezen voor een volledig elektrische verhuizing.  

Het is een droom van iedere gemeente: een binnenstad ontwikkelen tot een Zero Emissie Zone. Geen opstoppingen meer door efficiënter te rijden, geen geluidsoverlast van ronkende vrachtwagens, maar bovenal: geen CO2-uitstoot door gebruik te maken van elektrisch vervoer. De luchtkwaliteit, en daarmee de leefbaarheid voor de bewoners in de binnenstad, zal aanzienlijk verbeteren als dit doel wordt bereikt.
Maar hoe kom je op dat punt? Door samenwerking te zoeken met bedrijven en belangenorganisaties die dezelfde ambitie hebben en ervan overtuigd zijn dat dit haalbaar is. Zodoende is de gemeente Rotterdam in gesprek met tal van partners die actief zijn in de logistieke sector. In het zogenaamde Stappenplan Zero Emissie Stadslogistiek (ZES) is de ambitie vastgelegd en de route naar 2025 uitgestippeld. Bedrijven die een steentje bijdragen kunnen bijvoorbeeld rekenen op privileges, denk aan ontheffing voor het gebruik van de busbaan voor emissievrij vrachtvervoer. ‘Schoon’ rijden wordt daarmee gestimuleerd.

Stimulans
Tijdens de online bijeenkomst kwamen alle betrokken partijen (waaronder TLN en VNO-NCW)  bij elkaar om stil te staan bij de ondertekening van het convenant. Vanuit Mondial Movers was directeur Marcel de Waal aanwezig. Mondial Movers is een samenwerkingsverband van verhuisbedrijven door heel Nederland. In de regio Rotterdam is Mondial R. Vlot & Zn. Verhuizingen gevestigd. Het verhuisbedrijf heeft duurzaam ondernemen hoog in het vaandel staan en biedt haar klanten (particulier en zakelijk) dan ook al jaren de mogelijkheid om een verhuizing volledig elektrisch uit te voeren. Dit past volledig binnen de visie van Mondial R. Vlot & Zn. Verhuizingen: als sociaal ondernemer wil ze haar verantwoordelijkheid nemen en een bijdrage leveren aan het verminderen van de CO2-uitstoot.

2012ZEroEmissie2.jpg
2012ZeroEmissie1.JPG
2012ZeroEmissie3.jpg
bottom of page