top of page
Global Goals Selector: Producten
GGMonitor logo.png

De Global Goals Monitor

laat zien hoe uw bedrijf duurzaam kan worden

en kan bijdragen aan een betere wereld!

KSO Nederland laat een tool ontwikkelen waarmee bedrijven kunnen zien welke bijdrage ze leveren aan een betere en leefbare wereld. Dat is de Global Goals Monitor, gebaseerd op de Global Goals die door de Verenigde Naties zijn opgesteld en waarin 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) worden onderscheiden. De Global Goals Monitor maakt duidelijk waar uw bedrijf nu staat wat betreft SDG’s. Het kan het startpunt zijn voor het optimaliseren van de SDG’s in uw bedrijf. Want ook úw bedrijf kan een bijdrage leveren aan een betere wereld! En het is eenvoudiger dan u denkt.

Hoe het werkt…

Middels een inlogcode krijgt uw bedrijf toegang tot de Global Goals Monitor. U wordt verzocht vragen te beantwoorden en de ingevulde Monitor weer terug te zenden. Vervolgens krijgt u een digitaal overzicht van de SDG’s die voor uw bedrijf van belang zijn en welke stappen uw bedrijf er nog in kan zetten. Dit overzicht is te zien als een nulmeting. Vervolgens ontvangt u van KSO Nederland een startkwalificatie van waaruit stappen gezet kunnen worden.

SDG’s zijn bepalend voor de toekomst van uw bedrijf! Lees meer…..

De Selector is het eerste kwartaal 2021 toegankelijk voor het MKB. Volg ons op Social Media voor meer informatie.

bottom of page