PILOTBEDRIJVEN GEZOCHT

Voor de verdere ontwikkeling van de Global Goals Monitor

Nederland is het pilotland voor de Global Goals Monitor. Om deze monitor verder te ontwikkelen is KSO samen met Global Goals Monitor op zoek naar pilotbedrijven. Aan deze bedrijven wordt gevraagd om de Global Goals Monitor te gebruiken en te toetsen op inhoud en gebruiksvriendelijkheid.

Met de Global Goals Monitor worden de inspanningen van het bedrijf op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord en Betrokken Ondernemen in kaart gebracht in relatie tot de SDG’s die voor het bedrijf van belang zijn. De Monitor moet op termijn uitgroeien tot één toetsingsinstrument voor alle duurzaamheidsinitiatieven die worden ondernomen (milieu, klimaat, duurzaamheid, circulariteit, sociale verantwoordelijkheid enz.). Tijdens de pilotperiode worden dan ook sessies georganiseerd om tot een juiste afstelling te komen van de mogelijkheden van het bedrijfsleven en de wensen van de samenleving aangaande diverse duurzaamheidsinitiatieven.

Wilt u pilotbedrijf zijn?

 • Dan krijgt u toegang tot de Global Goals Selector (1e fase van de Global Goals Monitor) waarmee inzichtelijk wordt waar uw bedrijf staat wat betreft de SDG’s. Ook krijgt u toegang tot de Global Goals Monitor die de inspanningen op de door u gekozen SDG’s valideert.

 • U vormt samen met andere pilotbedrijven de Raad van Inspiratie. Die Raad beoordeelt de Monitor als toetsingsinstrument én als inkooptool voor het bedrijfsleven.

 • Bovendien wordt u in onze communicatie neergezet als voorbeeld voor overige bedrijven in Nederland en als ambassadeur voor een betere wereld.

 • Tot slot komt u in het Global Goals Companies Register te staan. Hier worden de SDG-keuzen van bedrijven wereldwijd zichtbaar voor medewerkers, klanten, leveranciers en andere stakeholders.

 • Daarnaast geniet een pilotbedrijf ook financiële voordelen.
   

Om aan dit pilotproject mee te kunnen doen, moet uw bedrijf:

 • werkzaam zijn in Nederland;

 • minimaal 20 medewerkers hebben;

 • een functionerend MVO-beleid en -programma uitvoeren.

 • verantwoording nemen binnen de eigen keten

Als pilotbedrijf dient u een commitment aan te gaan voor drie jaar. U verplicht uzelf tot het invullen van de Global Goals Selector (1e fase Global Goals Monitor) en de Global Goals Monitor, binnen twee maanden na verkrijging van de toegangscode. En u gaat de Global Goals Selector en Monitor zowel op inhoud als gebruik beoordelen.

 

Keurmerk Sociale Onderneming

Muntendampad 7
6835 BE  ARNHEM

+31 (0)6 36 107 325

©2020 KSO Nederland | KvK 582 576 40 te Arnhem