top of page
SDG's: Over
Casual Business Meeting

SDG’S ZIJN BEPALEND VOOR DE TOEKOMST VAN UW BEDRIJF

In het kader van werken aan een betere en leefbare wereld, hebben de Verenigde Naties een aantal duurzaamheidsdoelstellingen opgesteld die onderschreven zijn door alle landen ter wereld. Deze zogeheten Global Goals zijn onderverdeeld in 17 Sustainable Development Goals (SDG’s), als agenda voor 2030/2050.

Ook uw bedrijf zal hierop moeten inspelen. De toekomst ziet er wellicht anders voor u uit vanwege het coronavirus en de daarvoor getroffen maatregelen, maar wellicht is het daarom nu ook hét moment om een bijdrage te gaan leveren aan de duurzaamheidsdoelstellingen. En dat is eenvoudiger dan u denkt!

Om bedrijven hiertoe te stimuleren laat KSO Nederland een tool ontwikkelen, de Global Goals Monitor, gebaseerd op de 17 SDG’s. Met deze Monitor kan uw bedrijf snel en eenvoudig te weten komen waar het staat wat betreft de SDG’s en welke stappen er nog in gezet kunnen worden. Uw bedrijfs-DNA wordt ermee vastgesteld en verder in kaart gebracht.

Met uw bedrijfs-DNA geeft u te kennen dat u een bijdrage levert aan SDG’s van de Verenigde Naties. Dat wordt steeds meer gewaardeerd door (toekomstige) medewerkers, (potentiële) klanten, toeleveranciers en andere aandeelhouders en niet te vergeten, door de overheid. SDG-beleid voeren binnen de onderneming is ook een eis geworden van (semi)overheden in (onderhandse) aanbestedingen. Steeds meer bedrijven laten zich hierdoor leiden in de keuzes die zij maken in hun leveranciers en in hun communicatie richting afnemers. Meer en meer ook worden de SDG’s gebezigd als de (internationale) taal op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord en Betrokken Ondernemen (MVO/MBO).

Kortom, SDG’s zijn bepalend voor de toekomst van uw bedrijf!

U kunt zich nu geheel vrijblijvend inschrijven voor toepassing van de Global Goals Monitor. Zodra wij uw inschrijving hebben ontvangen nemen wij contact met u op.

De 17 door de Verenigde Naties opgestelde Sustainable Development Goals

SDG1.png
SDG2.png
SDG3.png
SDG4.png
SDG5.png
SDG6.png
SDG7.png
SDG8.png
SDG9.png
SDG10.png
SDG11.png
SDG12.png
SDG13.png
SDG14.png
SDG15.png
SDG16.png
SDG17.png
SDG's: Pro Gallery
bottom of page